Google+ Followers

Sunday, December 4, 2011

நமது உறவுகளுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்துவோம்.......

இட ஓதுக்கீடு போரட்ட தியாகிகள்  நினைவு நாள்  

அனைவரும் வீடு தோறும் மெழுகுவத்தி ஏற்றி இட ஓதுக்கீடு போரட்ட தியாகிகளுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவோம்.....
நமது உறவை மறக்காதீருப்போம்
  நமது உறவுகளை நேசிப்போம்....