Google+ Followers

Monday, August 6, 2012

சிவகிரி ஜமீன் தொடர்பான புகைப்படங்கள் - நடன.காசிநாதன் எழுதிய வன்னியர் என்ற புத்தகத்தில் இருந்துமதுரை பாண்டியனால் அனுப்பப்பட்டு முதன் முதலில் வன்னிய பாளையம் அமைந்த இடம் . "சுண்டன்குளத்தில் உள்ள வன்னியர் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோவில்."