Google+ Followers

Friday, May 22, 2015

பாமக சோழமண்டல மாநாடு - May 17, 2015

மே 17 அன்று சோழர் தலைநகரம் கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் கூடிய பாமக கூட்டத்தின் சில புகைப்படங்கள்


மண் முழுக்க மன்னவர் கொடி
வழி நெடுக்க வன்னியர் கொடி
களம் முழுக்க கவுண்டர் கொடி
நாடு செழிக்க நாயகர் கொடி

இது
பார் போற்றும் "படையாட்சி" கொடிசோழ படை அய்யா  :) கோவில் அமைப்பில் மேடை சிங்கத்தின் குகை
மூவர்ண கொடி
எனக்கு
மும்முடி சோழ புலிகொடியாக தெரிகிறது


                     ராஜேந்திர சோழனுக்கு முடி சூட்டும் படத்துடன் மேடை...
                                                     வீரசோழபுரம் ஊரில்