Google+ Followers

Monday, September 17, 2012

திமுகவின் ஒட்டு வங்கியான வன்னியருக்கு,திமுக துரோகம் மட்டுமே இழைத்தது


காலம் காலமாக திமுக வின் ஒட்டு வங்கியாக இருக்கும் வன்னியர்களுக்கு , திமுக என்றுமே துரோகம் மட்டுமே இழைத்தது என்ற உண்மையை சொன்ன மதிமுக கட்சியை சேர்ந்த திரு . எல்.கணேசன் என்னும் முக்குலத்தோர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த அய்யாவிற்கு நன்றி ......