Google+ Followers

Sunday, July 29, 2012

சிவகிரி ஜமீன் வன்னியர் குலத்தை சேர்ந்தது - குமுதம் ரிப்போர்ட்டர்

சிவகிரி ஜமீன் வன்னியர் குலத்தை சேர்ந்தது என்பது பற்றி 

(20 - 07 - 2012 ) வெளியான குமுதம் ரிப்போர்ட்டர் பத்திரிகையில் வந்த செய்தி .

இதில் சிவகிரி ஜமீன் வன்னியர்களே என்ற பல ஆதாரங்கள் வருகின்றன .